Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z 33-letnim stażem pracy. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Wychowania Fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Aktualnie w trakcie rocznego kursu na prawach studiów podyplomowych pt. „Pedagogika Marii Montessori. Edukacja i terapia w przedszkolu”. Większość pracy zawodowej poświęciła nauczaniu dzieci. W latach 1992 – 1995 brała udział w eksperymencie pedagogicznym prowadzonym przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu dotyczącym integracji pedagogicznej. Eksperyment zakończył się sukcesem. Spod jej skrzydeł wyszły rzesze szczęśliwych, zmotywowanych i wierzących w swoje możliwości dzieci.